งานฉลองปลดทหาร 
และสอบบรรจุรับราชการครู 


งาน HBD


Cr : ไพโรจน์ซาวด์