กลับหน้าแรก รายวิชา 200012001

กิจกรรมที่ 2
แบบทดสอบก่อนเรียน 
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น 
ทำแบบทดสอบด้านล่าง หรือกดลิงค์ >> แบบทดสอบ
ปิดการทำแบบทดสอบเวลา -
▣ ▣ 

วันพฤหัสฯ ที่ 7 ม.ค. 64
คาบเรียนที่ 7 เวลา 14.00 - 14.55 น. 
และ
วันศุกร์ ที่ ม.ค. 64
คาบเรียนที่ 7-8 เวลา 13.05 - 14.55 น. 

สามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบ 
ภายหลังจากการทำแบบทดสอบ ที่ลิงค์ >> เนื้อหา 


รายชื่อนักเรียนที่ทำแบบทดสอบ