กลับหน้าแรก รายวิชา 200012001

กิจกรรมที่ 3
วันพฤหัสฯ ที่ 14 ม.ค. 64
คาบเรียนที่ 7 เวลา 14.00 - 14.55 น. 

แบบทดสอบจากการศึกษาวิดีโอ
เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ทำแบบทดสอบด้านล่าง หรือกดลิงค์ >> แบบทดสอบ

*** เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง --->> เมนูเนื้อหา เอกสาร .PDF หน้า 16 - 23 

▣ ▣ 
รายชื่อนักเรียนที่ทำแบบทดสอบ