กลับหน้าแรก รายวิชา 200012001

กิจกรรมที่ 7 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนหาข่าวจากอินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่มีเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ และปฏิบัติดังนี้

นำภาพข่าวโพสต์ลงในกระดานข่าวด้านล่าง และตอบคำถาม

        1. เขียนชื่อข่าว

        2. บอกที่มา(ระบุลิงค์)

        3. เขียนอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาพข่าวและข่าวดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

        4. ให้นักเรียนอธิบายจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศคำชี้แจง : กดดับเบิ้ลคลิ๊กบนพื้นที่สีน้ำเงินเพื่อพิมพ์รายละเอียด 
หากไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้คลิ๊กลิงค์นี้ กดที่นี่ แล้วกดเครื่องหมายบวกสีชมพูด้านขวาล่าง เพื่อพิมพ์รายละเอียด