ปรากฏการณ์แพลงก์ตอนทะเลเรืองแสง


แพลงก์ตอนที่เรืองแสงสว่างไสวท่ามกลางมหาสมุทรสีดำมืดมิดเป็นภาพที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง โดยเราเรียกปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ว่า “การเรืองแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต” (bioluminescence) พวกมันเรืองแสงได้อย่างไรนั้นยังคงเป็นปมปริศนาที่รอคอยคำอธิบายตลอดมา จนกระทั่งเมื่อปี 2013 นักวิทยาศาสตร์พบว่าการกระเพื่อมของน้ำทะเลส่งกระแสไฟฟ้าไปยังช่องพิเศษในเยื่อหุ้ม (membrane) ของแพลงก์ตอนทะเลจนเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจำนวนมากที่ไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ลูซิเฟอเรสหรือโปรตีนที่ผลิตแสงของพวกมัน

Cr : 
    นิตยสาร Science Illustrated :http://www.ookbee.com/Shop/Magazine/SCIENCE
    เว็บไซต์ : http://bit.ly/1qasxo8 
    Facebook: facebook.com/SCIENCEILLUSTRATEDThailand
    Instagram : Science_illustrated_thailand