มลพิษทำให้ปลาเปลี่ยนเพศได้น้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารซึ่งรบกวนฮอร์โมนอาจมีผลอย่างมากกับปลาบางชนิด จนอาจทำให้พวกมันกลายเพศได้ นักชีววิทยาทดสอบทฤษฎีนี้กับปลาม้าลาย ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อฮอร์โมนค่อนข้างมาก เพศของปลาม้าลาย ไม่ได้ถูกกำหนดผ่านโครโมโซมเพศ แต่ก็ต้องอาศัยกลไกควบคุมทางพันธุกรรม ผลการวิจัยสาธิตว่า สารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนที่เจือปนอยู่ในน้ำสามารถส่งผลให้ปลากลายเพศเป็นตัวผู้หรือตัวเมียได้ทั้งฝูง ยกตัวอย่างเช่น ปลาที่ได้รับสารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนจะผลิตไข่ในลูกอัณฑะแทนอสุจิ

Cr : 
    นิตยสาร Science Illustrated :http://www.ookbee.com/Shop/Magazine/SCIENCE
    เว็บไซต์ : http://bit.ly/1qasxo8 
    Facebook: facebook.com/SCIENCEILLUSTRATEDThailand
    Instagram : Science_illustrated_thailand