นี่ไง ! ...ทากทะเลที่สังเคราะห์แสงได้


ทากทะเล Elysia chlorotica มีรูปร่างเป็นแผ่นแบนสีเขียวเหมือนใบไม้ ไม่ใช่แค่รูปร่างเหมือนใบไม้อย่างเดียว มันยังสังเคราะห์แสงได้อีกด้วย ทากทะเลสังเคราะห์แสงโดยคลอโรพลาสต์ที่มันได้จากสาหร่ายที่กินเข้าไป (คลอโรพลาสต์เป็นออร์แกเนลล์ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง) หลังจากย่อยสาหร่ายเรียบร้อย คลอโรพลาสต์จะถูกดูดซึมเข้าไปอยู่ในเซลล์ของทากทะเล มันจึงสร้างอาหารได้ด้วยการสังเคราะห์แสง การศึกษาล่าสุดยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ทากทะเล E. chlorotica มียีนที่สามารถสร้างคลอโรฟิลล์ได้ด้วยตัวเอง นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งสัตว์ครึ่งพืชจริงๆ

Cr : 
    นิตยสาร Science Illustrated :http://www.ookbee.com/Shop/Magazine/SCIENCE
    เว็บไซต์ : http://bit.ly/1qasxo8 
    Facebook: facebook.com/SCIENCEILLUSTRATEDThailand
    Instagram : Science_illustrated_thailand