จิงโจ้ สามารเดินได้หรือไม่?


ด้วยโครงสร้างร่างกายแล้ว จิงโจ้เกิดมาเพื่อกระโดด...กระโดด...และกระโดด ว่าแต่พวกมันเดินได้บ้างหรือเปล่านะ ?

จิงโจ้ เป็นสัตว์ที่ปรับตัวมาเพื่อเคลื่อนที่ด้วยการกระโดด สังเกตได้จากเท้าสองข้างที่อยู่ชิดกัน กล้ามเนื้อขาคู่หลังอันทรงพลัง ขาท่อนล่างที่ยาว และเท้าอันใหญ่โตผิดแผกจากสัตว์อื่นๆ ซึ่งช่วยให้มันกระโดดได้ดี ขาอันยาวเหยียดช่วยส่งตัวขึ้นสู่อากาศได้สูงและไกล เท้าขนาดใหญ่เป็นฐานที่มั่นคงในจังหวะลงพื้น จิงโจ้ตัวเต็มวัยกระโดดได้ไกลสิบกว่าเมตร และอาจจะทำความเร็วเกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง

แม้ขาหลังยาวๆ จะช่วยให้จิงโจ้กระโดดได้เร็วและไกล แต่มันกลับเป็นอุปสรรคในการก้าวเดิน ขาคู่หลังของจิงโจ้ถูกล็อกให้เคลื่อนที่ไปด้วยกัน ไม่สามารถเคลื่อนไหวแยกกันได้อย่างอิสระ ท่าเดินของจิงโจ้จึงดูพิลึกพิลั่นกว่าสัตว์อื่น จิงโจ้จะใช้หางของมันเสมือนเป็นขาข้างที่ 5 ช่วยยันพื้นให้มันค่อยๆ คืบไปข้างหน้า

ฉะนั้นสำหรับจิงโจ้แล้ว การเดินถือว่าเป็นการเปลืองพลังงานอย่างหนึ่ง เพราะการเดินอย่างงุ่มง่ามของจิงโจ้ใช้พลังงานเปลืองกว่าการเดินของสัตว์สี่เท้าชนิดอื่นๆ แต่ในทางตรงกันข้ามการกระโดดด้วยความเร็วสูง จิงโจ้กลับใช้พลังงานน้อยกว่า เนื่องจากเอ็นในขาหลังอันยาวเหยียดของมันสามารถแปลงพลังงานจากการลงกระทบพื้นมาเป็นพลังงานในการดีดตัวได้ถึงร้อยละ 60 การกระโดดในแต่ละครั้งของจิงโจ้จึงใช้พลังงานน้อยกว่าสัตว์อื่นๆ

Cr : 
    นิตยสาร Science Illustrated :http://www.ookbee.com/Shop/Magazine/SCIENCE
    เว็บไซต์ : http://bit.ly/1qasxo8 
    Facebook: facebook.com/SCIENCEILLUSTRATEDThailand
    Instagram : Science_illustrated_thailand