ผุดแอปฯ "จีโนมมนุษย์" ให้ความรู้คนไทยTCELS ผนึก รพ.รามา, ม.นเรศวร ผุดแอปพลิเคชั่นจีโนมมนุษย์ บรรจุข้อมูลพัฒนาการถอดรหัสพันธุกรรม ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว เกม และแบบทดสอบแบบเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป ใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ดาวน์โหลดฟรีวันนี้
       
       ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การวิจัยด้านจีโนมมนุษย์ได้พัฒนาก้าวเข้ามาสู่จุดที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์เพื่อการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายบารัก โอบามา ถึงกับกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการแถลงเปิดสภาฯ ประจำปี 2558 ในเรื่องการแพทย์แนวใหม่ที่จะมีความแม่นยำสูงนั้น หรือ “การแพทย์แม่นยำ” ที่ต้องอาศัยข้อมูลจากการถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยรวมทั้งญาติสายตรงทั้งจีโนมมาใช้วิเคราะห์เพื่อการรักษา
       
       ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับจีโนมทางการแพทย์ และประโยชน์ของนำไปใช้กับประชากรไทย ทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันจัดทำแอปพลิเคชั่น ดังกล่าวบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
       
       มีวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมถอดรหัสพันธุกกรมดีเอ็นเอบนจีโนมมนุษย์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในโรงพบาบาล แก่ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าใจได้ โดยง่าย ประกอบด้วยเนื้อหาในรูปแบบภาคเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ มินิเกม และแบบทดสอบวัดความรู้ในลักษณะเกมเสริมการเรียนรู้
       
       "ประชาชนทั่วไปที่มีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัตการแอนดรอยด์หรือไอโอเอสสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจีโนมทางการแพทย์มาศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ คีย์เวิร์ดที่ใช้เรียกแอปพลิเคชั่นนี้ภาษาไทยใช้ว่า “จีโนมทางการแพทย์” หรือคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษคือ “Medical Genomics” ผ่าน กูเกิล เพลย์ สโตร์ (Google Play Store) หรือ แอปเปิลสโตร์ (Apple Store) มาติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต" ศ.ดร.วสันต์อธิบาย
       
       สำหรับเนื้อหาจีโนมทางการแพทย์ที่บรรจุในแอปพลิเคชั่น จัดแบ่งออกเป็นเก้าบทเริ่มตั้งแต่การถอดรหัสพันธุกรรมบนเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมรุ่นใหม่ที่ทันสมัย การถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ การถอดรหัสและวิเคราะห์ลำดับเบสเชื้อไวรัสดื้อยา การตรวจวินิจฉัยจีโนมของตัวอ่อนมนุษย์ก่อนการนำไปฝั่งต้วในโพรงมดลูก (เด็กหลอดแก้ว) การตรวจสารพันธุกรรมทั้งจีโนมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา ตรวจกรองทารกแรกเกิดทั้งจีโนมว่ามีการกลายพันธุ์ที่ยีนใดหรือไม่ เพื่อการป้องกัน ดูแล และรักษาได้ทันท่วงทีหลังคลอด เภสัชพันธุศาสตร์กับการตรวจยีนก่อนเพื่อเลือกใช้ยาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล การถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยทั้งจีโนมเพื่อสืบค้นว่าโรคที่ไม่ทราบสาเหตุที่เป็นอยู่นั้นมีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ที่ยีนใด สามารถมีวิธีหรือยาใช้รักษาตัวผู้ป่วยเอง หรือป้องกันญาติสายตรงที่ไม่มีอาการมิให้ถ่ายไปสู่รุ่นลูกหลานได้หรือไม่ และการถอดรหัสพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งเพื่อเลือกใช้ยาที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะ
       
       ศ.ดร.วสันต์ กล่าวว่า เนื้อหาในแอปพลิเคชั่นนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงในโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนและสถาบันการศึกษาใดที่สนใจในด้านของเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆในแอปพลิเคชั่นสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 02-201-1470 หรือ 081-823-2813Cr: manager.co.th/Science