เปลือกหอยทากโตได้อย่างไร ?

  • เปลือกหอยทากมีรูปทรงเป็นท่อที่วนเป็นก้นหอยซ้อนทบกันหลายชั้น
  • เปลือกชั้นนอกสุดเป็นชั้นโปรตีนที่แข็งแรงและชั้นใต้ลงมาก็จะเป็นชั้นแคลเซียมหน
  • หอยทากบางชนิดจะมีชั้นไข่มุเคลือบอยู่ภายใน 
  • เมื่อหอยทากสร้างเปลือกเพิ่มขึ้นตรงปากท่อเปลือกหอยก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆ
  • ส่วนความหนาของเปลือกจะเพิ่มขึ้นมาจากข้างใน หอยหลั่งสารสร้างเปลือกจากชั้นแมนเทิล ซึ่งเป็นชั้นผิวหนังบางๆ ที่หุ้มรอบตัวหอยนั่นเอง

Cr : 
    นิตยสาร Science Illustrated :http://www.ookbee.com/Shop/Magazine/SCIENCE
    เว็บไซต์ : http://bit.ly/1qasxo8 
    Facebook: facebook.com/SCIENCEILLUSTRATEDThailand
    Instagram : Science_illustrated_thailand