บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม

นักเรียนศึกษาหัวข้อที่ 1 เพื่อใช้ประกอบการทำแบบฝึกหัดหัวข้อที่ 2


รายการลิงค์ข้อมูลหมายเหตุ
1. บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม Click Lecture 
# การสังเคราะห์ DNA Click Lecture 
# DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน Click Lecture 
Guide Question (Sex-limited Traits & Sex-influenced Traits)  Click * แบบฝึกหัด ม.6/4 
Guide Question (Sex-limited Traits & Sex-influenced Traits)  Click * แบบฝึกหัด ม.6/3 
แสดง 5 รายการจากหน้า chepter16 จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »


Comments