แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์

แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์

1 กรกฎาคม 2558

(2 ข้อ ทำลงในสมุดด้านหน้า และให้นักเรียนจัดการทำแบบฝึกหัดที่ค้าง 

รวมไปถึงงานล่าสุด คือ คำถามท้ายบทให้เรียนร้อย  ***รวบรวมส่งท้ายคาบ***)


 

จงศึกษาข้อมูลนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 1

1. ผสมมะเขือเทศสองชนิด คือ ใบหยักต้นสูง กับ ใบเรียบต้นเตี้ย เมื่อนำเมล็ดไปเพาะ ปรากฏว่าในรุ่นลูกได้มะเขือเทศลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

          ใบหยัก ต้นสูง   60 ต้น

          ใบหยัก ต้นเตี้ย  62 ต้น

          ใบเรียบ ต้นสูง   20 ต้น

          ใบเรียบ ต้นเตี้ย  18 ต้น

กำหนดให้

ใบหยักเป็นยีนเด่น A      ใบเรียบเป็นยีนด้อย a

ต้นสูงเป็นยีนเด่น B        ต้นเตี้ยเป็นยีนด้อย b

1. จงหาจีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่ และอัตราส่วนฟีโนไทป์ของรุ่นลูก

 

2. ถั่วลันเตามียีนควบคุมเมล็ดกลม (R), เมล็ดย่น (r) / ต้นสูง (T), ต้นเตี้ย (t) / ฝักเขียน (G), ฝักเหลือง (g)

ในการผสมระหว่างจีโนไทป์ RrTTGg กับ rrTtGg ได้ลูกจำนวน 200 ต้น จะได้ต้นที่มีลักษณะเมล็ดกลม ต้นสูง ฝักเหลือง ประมาณเท่าใด


Comments