เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์

4 กันยายน 2562

หมายเหตุ : ไม่จำกัดแหล่งในการศึกษาค้นคว้า


งานศึกษาค้นคว้า กดที่นี่ 
หรือทำลงแบบฟอร์มด้านล่าง
ภาพประกอบ

รายชื่อนักเรียนที่ส่งงานแล้ว 
รายชื่อไม่ขึ้นให้กด F5สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

7 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ : ไม่จำกัดแหล่งในการศึกษาค้นคว้า
ผังมโนทัศน์ เรื่องเคมีในสิ่งมีชีวิต
1 ส.ค.2652

https://drive.google.com/file/d/1STj7njOCSM41koQUCZrD5NwiSYvh7UHv/view

16 พ.ค. 2562
งานนำเสนอข้อมูล