แสดง 7 รายการ
เว็บไซต์ลิงค์หมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เว็บไซต์ลิงค์หมายเหตุ
# กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมเว็บไซต์  
# งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
# The Global Goals โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เยี่ยมชมเว็บไซต์  
# งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมชมเว็บไซต์  
# บันทึกเวรรักษาการณ์ เยี่ยมชมเว็บไซต์  
# อบรม DLIT สพม.33 รุ่นที่ 1-3 "Office 365" เยี่ยมชมเว็บไซต์ วันที่ 5-6,18-21 กันยายน 2558 
# ขยายผลการอบรม Google Apps for Education  เยี่ยมชมเว็บไซต์ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 
แสดง 7 รายการ