วิชาชีววิทยา1 ว1209 ม.4/1 ปีการศึกษา 2/2558
เรื่องลิงค์ข้อมูลวันที่สั่งงานกำหนดส่งหมายเหตุ
1. เอนไซม์และการหาลำดับปฏิกิริยา Click 14 มกราคม 2559 1 กุมภาพันธ์ 2559 ต้องลงชื่อด้วยอีเมลล์ที่สร้างให้เท่านั้น 
2.     
3.     
4.     
5.     
แสดง 5 รายการจากหน้า 2-58 จัดเรียงตาม เรื่อง ดูเพิ่มเติม »


วิชาชีววิทยา1 ว31241 ม.4/2-5 ปีการศึกษา 2/2558
เรื่องลิงค์ข้อมูลวันที่สั่งงานกำหนดส่งหมายเหตุ
1. Scientific Method Click 13 พ.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 ม.4/2 
2.เอนไซม์และการหาลำดับปฏิกิริยา Click 15 มกราคม 2559 1 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้ ด้วยอีเมลล์ที่ครูสร้างให้เพื่อเข้าทำแบบฝึกหัด 
3.     
4.     
5.     
แสดง 5 รายการจากหน้า 2-58 จัดเรียงตาม เรื่อง ดูเพิ่มเติม »