iron@srk.ac.th ; August 4, 2015

คะแนนสอบกลางภาค + ปลายภาค 
วิชาชีววิทยา ว33244 ปีการศึกษา 1/2558  
    https://classroom.google.com/h         https://classroom.google.com/h         https://classroom.google.com/h

หมายเหตุ : ประกาศคะแนนสอบใน Google Classroom  ดังนั้น นักเรียนจำเป็นที่จะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลล์ที่ครูสร้างให้ (...........@srk.ac.th) 

***รหัสผ่านเดียวกันกับรหัสการเข้าดูคะแนนสอบกลางภาค


วิธีการเข้าสู่ Google Classroom 
1. Click เลือกระดับชั้นของตนเอง
2. สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบ Google Classroom จะมีหน้าต่างดังภาพข้างล่าง ให้เลือกสถานะการเข้าใช้ #ให้นักเรียนเลือกเมนูนักเรียน 

3.กดเครื่องหมาย (+) เพื่อเข้าสู่ชั้นเรียน ดังภาพด้านล่าง

4. จะพบหน้าต่างเล็กๆ ดังภาพด้านล่าง ให้นักเรียนกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ชั้นเรียน (รหัสผ่านแต่ละห้อง ไม่เหมือนกัน)#
สอบถามกับครูผู้สอน แล้วกดปุ่มเข้าร่วม                      กด F5 เพื่อดูคำถามล่าสุด

Comments