ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตใน Phylum Annilida
    1. มีลำตัวกลมยาวเป็นปล้องๆ มองเห็นภายนอกเป็นวงเเละภายในมีเนื้อเยื่อกั้นระหว่างปล้องเรียกว่า เซปตา ( septa ) 
    2. เเต่ละปล้องมีอวัยวะ คือ เดือย ( saeta ) 4 คู่ เนฟริเดีย ( อวัยวะขับถ่าย )1 คู่ เส้นประสาท 3 คู่ ทางเดินอาหารเเละช่องลำตัวส่วนหนึ่ง ยกเว้นปล้อง
    3. ที่มีหัวที่ซึ่งมีอวัยวะสำคัญ ( สมอง คอหอย หัวใจ )
    4. ร่างกายมีสมมาตรครึ่งซีก
    5. มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น
    6. มีช่องลำตัวเเท้จริง ( coelom ) ซึ่งเป็นช่องลำตัวในเนื้อเยื่อมีโซเดิร์ม
    7. ระบบประสาทประกอบด้วย ปมสมองที่หัว 1 คู่ และ เส้นประสาทใหญ่ด้านท้อง 

Ex. ไส้เดือนดิน แม่เพรียง ทากดูดเลือด และปลิงน้ำจืด

  
                                          อ้างอิง รูปฟองน้ำ                                                                                  อ้างอิง รูปแม่เพรียง