ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตใน Phylum Mollusca

 1. ลำตัวอ่อนนุ่ม ปกคลุมด้วยเยื่อบางๆเรียก Mantle ใช้สร้างเปลือก (Shell), สร้างมุก
 2. มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ทางเดินอาหารสมบูรณ์มีไตขับถ่าย 1-2-6 คู่
 3. มีระบบเลือดวงจรเปิด มีหัวใจ 1-2 ห้องบน และ 1 ห้องล่าง ยกเว้นปลาหมึกมีระบบเลือดวงจรปิด
 4. พวกอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือก อยู่บนบกหายใจด้วยปอด
 5. สมมาตรเหมือนกัน 2 ซีก
 6. การสืบพันธุ์มีทั้งพวกแยกเพศ สลับเพศและเป็นกระเทย

Ex. สัตว์ที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม ได้แก่ หมึกและหอยชนิดต่างๆ

ความสำคัญ

 1. หอยและหมึกใช้บริโภคเป็นอาหาร
 2. หอยเต้าปูนเป็นพิษ
 3. หอยมือเสือหนีบเท้านักดำน้ำให้ตายได้
 4. หอยทากทำลายพืช
 5. หอยน้ำจืดเป็นพาหนะของพยาธิใบไม้
   
                              อ้างอิง รูปหอยทาก                                                                  อ้างอิง รูปหอยแมลงภู่
  
                                                                                          อ้างอิง รูปปลาหมึก