ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตใน Phylum Platyhelminthes

  1. ลำตัวแบนด้านบน-ล่างรูปล่างคล้ายใบไม้หรือริบบิ้น ยกเว้น พยาธิใบไม้ในเลือดมีลำตัวกลม สัตว์พวกนี้ไม่มีข้อ-ปล้องที่แท้จริง
  2. ทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ คือ มีปากแต่ไม่มีทวารหนัก ยกเว้น พยาธิตัวตืดซึ่งไม่มีทางเดินอาหาร
  3. ไม่มีระบบเลือด, ไม่มีช่องว่างในตัว (Acoelom)
  4. มีเนื้อสามชั้นเป็นพวกแรกสุด
  5. ระบบประสาทเป็นแบบวงแหวน 1 คู่
  6. สมมาตรแบเหมือนกัน 2 ซีก
  7. มี 2 เพศในตัวเดียวกัน จัดเป็นกระเทย (Monoecious) ยกเว้น พยาธิใบไม้ในเลือดทีเพศแยกเป็นตัวผู้และตัวเมีย

Ex. สัตว์ที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม ได้แก่ พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด และพลานาเรีย

ความสำคัญ

  1. พลานาเรียเป็นผู้ล่าควบคุมลูกน้ำ
  2. เป็นปรสิตในเลือดลัตว์เลือดอุ่นทำให้ร่างกายอ่อนแอเกิดโรคแทรกซ้อนง่าย เช่น พยาธิใบไม้, พยาธิตัวตืด
  3. ปลิงใสมักเป็นปรสิตเกาะที่เหงือกปลา ทำให้ปลาอ่อนแอหายใจไม่สะดวก

      

 อ้างอิง รูปพยาธิใบไม้                                                                        อ้างอิง รูปพยาธิตัวตืด