ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตใน Phylum Porifera

  1. ลำตัวมีโครงร่างเป็นรูพรุนทั้งตัว
  2. เนื้อ 2 ชั้น มี Mesoglea กั้นกลาง
  3. เนื้อชั้นในในเซลล์คอลลาร์ (Collar cell) Amoebocyte ทำหน้าที่ย่อยอาหาร และมี Scleroblast
  4. สมมาตรแบบรัศมีและไม่มีสมมาตร
  5. ไม่มีระบบเลือดและระบบหายใจ
  6. กาสืบพันธุ์มีทั้งแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ
  7. โครงร่างค้ำจุน (Spicule) เป็นสารพวกหินปูน ซิลิกา และเส้นใยโปรตีน (Spongin) ที่อ่อนนุ่ม

Ex. ฟองน้ำหินปูน, ฟองน้ำแก้ว , ฟองน้ำถูตัว

ความสำคัญ

  1. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตย์น้ำเล็กๆเพื่อหาอาหารและหลบภัย
  2. ฟองน้ำถูตัวเป็นสินค้าทำรายได้สูง

  
                                 อ้างอิง รูปฟองน้ำ                                                                                    
อ้างอิง รูปฟองน้ำ