ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตใน Phylum Porifera

  1. ลำตัวมีโครงร่างเป็นรูพรุนทั้งตัว
  2. เนื้อ 2 ชั้น มี Mesoglea กั้นกลาง
  3. เนื้อชั้นในในเซลล์คอลลาร์ (Collar cell) Amoebocyte ทำหน้าที่ย่อยอาหาร และมี Scleroblast
  4. สมมาตรแบบรัศมีและไม่มีสมมาตร
  5. ไม่มีระบบเลือดและระบบหายใจ
  6. กาสืบพันธุ์มีทั้งแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ
  7. โครงร่างค้ำจุน (Spicule) เป็นสารพวกหินปูน ซิลิกา และเส้นใยโปรตีน (Spongin) ที่อ่อนนุ่ม

Ex. ฟองน้ำหินปูน, ฟองน้ำแก้ว , ฟองน้ำถูตัว

ความสำคัญ

  1. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตย์น้ำเล็กๆเพื่อหาอาหารและหลบภัย
  2. ฟองน้ำถูตัวเป็นสินค้าทำรายได้สูง

ารสืบพันธุ์

แบบไม่อาศัยเพศ

สืบพันธุ์โดยการแตกหน่อด้วยการสร้างเจมมูล (gemmule) การสร้างเจมมูลจะเกิดในฟองน้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด เมื่อพบสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป หรือแห้งแล้งเกินไป กลุ่มเซลล์อาร์คีโอไซต์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากเซลล์อะมีโบไซต์ ซึ่งหลังจากนั้นจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วจึงสร้างหรือขวากมาห่อหุ้มไว้จนกลายเป็นเจมมูล ซึ่งทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี ถึงแม้ฟองน้ำตัวแม่จะตายไป เจมมูลจะยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้ เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมแล้ว เจมมูลจะรวมกลุ่มกันจนกลายเป็นฟองน้ำตัวใหม่ต่อไป

แบบอาศัยเพศ

ฟองน้ำจะสร้างอสุจิและไข่จากเซลล์อาร์คีโอไซต์ ซึ่งอยู่ในชั้น Mesohyl กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้นจะเกิดขึ้นในตัวของฟองน้ำ เมื่ออสุจิเพศผู้ผสมกับไข่เพศเมียได้จากไซโกต เจริญเติบโตจนเป็นตัวอ่อนที่ขนเซลล์รอบตัวแล้ว ตัวอ่อนจะเคลื่อนตัวออกจากตัวแม่ผ่านทางออสคูลัม เพื่อว่ายน้ำไปเกาะตามหินและสืบพันธุ์ฟองน้ำตัวใหม่ต่อ ๆ ไป


  
                                 อ้างอิง รูปฟองน้ำ                                                                                    
อ้างอิง รูปฟองน้ำ